Українсько-німецький культурний центр (УНКЦ), кафедра іноземних мов НТУ “Дніпровська політехніка”